Obchodní podmínky:

Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Objednávka je závazná a na jejím základě prodávající zboží odešle do 5 pracovních dnů na adresu zadanou kupujícím. Pokud půjde o formu platby předem na účet prodávajícího, zboží bude odesláno až po připsání finanční částky na účet. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující okamžitě vyrozuměn do dvou dnů od přijetí objednávky. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu podle zvolené formy úhrady a dodání.

Způsob platby

Cenu zboží může kupující uhradit:

Termín dodání

Dodávka zboží bude realizována do 5 pracovních dnů od převzetí objednávky. Objednávky přijaté po 16. hod. se automaticky zařadí jako doručené následující den. V případě, že část objednaného zboží nebude skladem, dohodne prodávající s kupujícím termín dodání zboží individuálně v návaznosti na dostupnosti chybějící položky.

Poštovné a balné

Při objednávce nad 1000,- Kč s DPH Vám poštovné a balné neúčtujeme (v rámci ČR).

Při objednávce menší než 1000,- Kč s DPH Vám budeme účtovat poštovné a balné ve výši 180,- Kč bez DPH.

Vlastnická práva ke zboží

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení zboží.

Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona

Reklamace

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem). V písemném oznámení uvede kupující zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamaci vyřídit nebo informovat zákazníka o průběhu jejího vyřizování.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zašle zboží na adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

Zboží je nutno zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Taktéž zboží není možno poslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Nakládání s osobními daty

Společnost Vinum Bonum, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních dat. Kupující se může spolehnout, že jeho data budou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a proti zneužití. Pro chod elektronického obchodu jsou však osobní data nezbytná pro identifikaci kupujícího.

Chceme Vám připomenout, že náš web používá cookies. Jejich nastavení si můžete upravit ve Vašem prohlížeči. Pokud tak neučíníte, bereme to jako souhlas s jejich používáním.
Skrýt