Obchodní podmínky:

Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Objednávka je závazná a na jejím základě prodávající zboží odešle do 5 pracovních dnů na adresu zadanou kupujícím. Pokud půjde o formu platby předem na účet prodávajícího, zboží bude odesláno až po připsání finanční částky na účet. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující okamžitě vyrozuměn do dvou dnů od přijetí objednávky. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu podle zvolené formy úhrady a dodání.

Způsob platby

Cenu zboží může kupující uhradit:

Termín dodání

Dodávka zboží bude realizována do 5 pracovních dnů od převzetí objednávky. Objednávky přijaté po 16. hod. se automaticky zařadí jako doručené následující den. V případě, že část objednaného zboží nebude skladem, dohodne prodávající s kupujícím termín dodání zboží individuálně v návaznosti na dostupnosti chybějící položky.

Poštovné a balné

Při objednávce nad 3000,- Kč s DPH Vám poštovné a balné neúčtujeme (v rámci ČR).

Při objednávce menší než 3000,- Kč s DPH Vám budeme účtovat poštovné a balné ve výši 180,- Kč bez DPH.

Vlastnická práva ke zboží

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení zboží.

Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona

Reklamace

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem). V písemném oznámení uvede kupující zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamaci vyřídit nebo informovat zákazníka o průběhu jejího vyřizování.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zašle zboží na adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

Zboží je nutno zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Taktéž zboží není možno poslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Nakládání s osobními daty

Společnost Vinum Bonum, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních dat. Kupující se může spolehnout, že jeho data budou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a proti zneužití. Pro chod elektronického obchodu jsou však osobní data nezbytná pro identifikaci kupujícího.